ePap på plass på skolene

Kosttilskuddet er på plass på skolen! Dermed får barna nødvendig tilskudd av proteiner, vitaminer og mineraler i et ellers ensidig og næringsfattig kosthold.

Takk til alle som er med og bidrar til å gi disse barna en bedre start i livet. Min mor fylte nylig 85 år og ønsket seg penger til barna i gave. Bildene under viser at hjelpen kommer helt frem.