Donations

For å sikre en langsiktig bistand til Swaziland er det opprettet en stiftelse. Stiftelsen har en statsautorisert revisor og fører regnskap i henhold til norsk lov.

Om du ønsker å bidra har stiftelsen kontonummer 3411.39.67775.

Du kan også bruke VIPPS #102351

If you live outside Norway:

All Out Africa Stiftelse

IBAN NO4334113967775

SWIFT DNBANOKK

Mer om vårt oppdrag finner ved å følge linken under

ncp-program-proposal-2017

Alle administrative kostnader er allerede dekket. Det betyr at alle som ønsker å gi et bidrag skal vite at beløpet går uavkortet til arbeidet for Barna i Swaziland. Alle bidrag, store og små, er hjertelig velkommen. I et fattig land som Swaziland vil selv et lite beløp gjøre en stor forskjell.

Styret i stiftelsen består av Ingrid Tvedt, Brit Garvik Dalva og Atle Sundøy.