Stiftelsen er opprettet

Stiftelsen All Out Africa er i dag opprettet og pengene jeg har mottatt og ikke er brukt er overført til stiftelsen. Formålet er å drive ulike former for bistandsarbeid rettet mot vanskeligstilte barn og andre tiltak som bidrar til en bærekraftig utvikling i Swaziland. I første omgang vil arbeidet bestå i å sikre driften ved Nkanini NCP.

Stiftelsen har kontonummer 3411.39.67775

Inventura bidrar med et fast månedsbeløp som dekker alle administrative kostnader. Det betyr at alle bidragsytere kan være trygg på at alle bidrag går uavkortet til barna i Swaziland.

image