Stiftelsen er opprettet

Stiftelsen All Out Africa er i dag opprettet og pengene jeg har mottatt og ikke er brukt er overført til stiftelsen. Formålet er å drive ulike former for bistandsarbeid rettet mot vanskeligstilte barn og andre tiltak som bidrar til en bærekraftig utvikling i Swaziland. I første omgang vil arbeidet bestå i å sikre driften ved Nkanini NCP.

Stiftelsen har kontonummer 3411.39.67775

Inventura bidrar med et fast månedsbeløp som dekker alle administrative kostnader. Det betyr at alle bidragsytere kan være trygg på at alle bidrag går uavkortet til barna i Swaziland.

image

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s